lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Fel blev rätt för Dimitar 

Dimitar Nikolov är EITs senaste doktor och hans avhandling heter "Fault Tolerance for Real-Time Systems: Analysis and Optimization of Roll-back Recovery with Checkpointing". 

Lång och innehållsrik titel som sig bör, men vad betyder det egentligen?

Avancerad elektronik funkar inte alltid

Teknik har invaderat våra liv och vi är omgivna av elektronikprylar med allt högre prestanda. 

Den alltmer miniatyriserade halvledartekniken är dock känslig för fel så trots prestandat kan prylarna ibland sluta funka. Ibland med kanske katastrofala konsekvenser. 

 

Läs mer

2015-01-27 Fel blev rätt för Dimitar

  Dimitar Nikolov är EITs senaste doktor och hans avhandling heter "Fault Toleran....

2015-01-15 Gerhard Kristensson kallad till hedersledamot i SNRV

Den sedan december pensionerade professorn blev under torsdagen hyllad av kollegor från olika håll o....

2015-01-14 Teorel-workshoppen är igång

Hela onsdagen har SSF-projektet "Complex analysis and convex optimization" workshop i E:3139. ....