lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Aktiva projekt

Projektnamn

Finansiär

Complex analysis and convex optimization for EM design
Projekt handlar om att utveckla matematiska verktyg för att lösa grundläggande problem inom elektromagnetisk (EM) design av strukturer såsom antenner, filter, absorbenter, och kablar. Vi kommer främst att arbeta inom områdena komplex analys i en och flera variabler och konvex såväl som icke-konvex optimering.
SSF (Applied Mathematics)
III-V nanotrådar för post-CMOS tillämpningar
SSF
III-V p-typ MOSFETs med kort kanallängd
VR
Implementering av spektrumseffektiv signalering - från teori till kisel
Forskningsprojekt Faster than Nyqvist
VR
Registration and transmission of nerve signals by implanted telemetry
Neuronano Research Center är ett tvärvetenskapligt projekt som samlar deltagar från neurovetenskap, nano- och mikroteknologi, och bioteknik. Målet är att ta fram nästa generation av kommunikation med det centrala nervsystemet, så kallade Brain-Machine Interface. Vår uppgift är att ta fram det trådlösa system som kopplar ihop externa enheter med implantat kopplade till hjärnan. Detta kräver små radiosändare med integrerad signalanalys och specialanpassad komprimering, för att kunna hantera de stora datamängder som det handlar om. Dessa sytem utvecklas inom projektet, kombinerat med kompakta små antenner som fungerar väl inuti kroppen.
VR
SECONDS Secure Connected Devices
SECONDS will develop semi-automated risk and impact analysis for new software vulnerabilities. Combining information regarding weaknesses and vulnerabilities with information about the environment and configuration of a deployed system, novel algorithms will be developed to describe system specific threats. This will lead to a more robust and accurate understanding of how a vulnerability will affect a system and its stakeholders.
VINNOVA
Simulation and Design of Integrated Vehicular Antennas - SDIVA
This project concerns the simulation and design of vehicular antennas, in cooperation with Volvo Cars AB. It aims to streamline and innovate antenna system development for cars.
VINNOVA
Spatialt kopplade turboliknande koder
In this project we design and analyze spatially coupled turbo-like codes, a powerful class of error correcting codes on graphs.
VR
Styrning av komplexa tekniska system
VR
Systemaspekter ur ett terminalperspektiv i massiva MIMO-syst
Projektet undersöker terminalers påverkan i ett effektivt Massive MIMO-system och innefattar praktiska mätningar samt experimentella studier av en MM testbed tillsammans med merteoretiska simuleringar och systemoptimeringar.
Sony
SSF
VINNOVA Industrial Excellence Center - System Design on Silicon
VINNOVA